Lớp Sáu – Bài Học Bốn – Ca Dao Việt Nam

Khái Niệm:

Xem => Ca Dao Việt Nam

  • Ca dao Việt Nam là văn chương bình dân được truyền tụng trong dân gian từ đời này sang đời nọ.
  • Ca dao Việt Nam (CDVN) thường là những vần thơ ngắn dưới dạng lục bát nghĩa là một câu 6 chữ được tiếp theo bằng câu kế với 8 chữ.
  • Không phải bài thơ lục bát nào cũng là ca dao vì nó đã có tác giả hẳn hòi mà người ta biết đến.
  • Ca dao có thể là những bài thơ hay câu vần có tác giả từ ban đầu nhưng theo thời gian, tên tác giả bị thất lạc thành khuyết danh.
  • Ngôn ngữ trong ca dao thường đơn giản, mộc mạc và thường kể về một câu chuyện nào đó.
  • Câu chuyện trong ca dao thường nhắm đến mục đích giáo dục dân gian.
  • Tuy thế, có nhiều bài ca dao chỉ là những bức tranh mô tả quan cảnh hay sinh hoạt thường ngày của người dân.
  • Ca dao cũng có thể nhằm mục đích giải trí, truyền dạy ngôn ngữ, văn hóa và kiến thức phổ thông.NgayMaiComVang1