Đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho đoàn kết quốc gia ở Indonesia

Đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho đoàn kết quốc gia ở Indonesia

Đức cha Ignatius Suharyo tại Indonesia

Jakarta – Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, Đức cha Ignatius Suharyo, Tổng giám mục của Jakarta đã khởi xướng một chiến dịch cầu nguyện đặc biệt giữa các tín hữu Indonesia, để cầu nguyện cho sự đoàn kết của đất nước. Đức cha nói: “Trong vòng 5 năm tới đây, bằng phong trào này, chúng tôi cổ võ hoạt động của ủy ban mục vụ của các giáo phận, các tổ chức Công giáo và chúng tôi sẽ phổ biến khắp nước lòng sùng kính Mẹ Maria bằng việc lần hạt Mân côi trắng và đỏ (màu cờ của Indonesia).

Hoạt động được bắt đầu trong 65 giáo xứ của tổng giáo phận, với hàng ngàn tín hữu. Ở nhà thờ chánh tòa, đã có hơn 2000 tràng hạt trắng đỏ được phân phát. Cha Sridanto, chủ tịch của ủy ban phụng vụ của tổng giáo phận và là người quảng bá của phong trào, đã tổ chức một buổi tọa đàm trước khoảng 300 Linh mục ở tỉnh Trung Java. Cha khẳng định rằng chuỗi Mân côi là một phần hoạt động của Tổng giáo phận để củng cố tình yêu quê hương đất nước giữa các tín hữu Công giáo: “Màu đỏ là biểu tượng cho ý muốn baỏ vệ sự thật dựa trên đức tin trong Chúa Ba Ngôi; màu trắng nói lên sự thánh thiện”. Ý thức hệ chính thức của Indonesia được xây dựng trên những nguyên tắc dân chủ, hiện đại, tự do, ngôn luận và tôn giáo, là 5 cột trụ. Những yếu tố này được đưa vào phần mở đầu của Hiến pháp và được tổng thống đầu tiên, Sukarno, mong muốn; chúng đã đi trước sự ra đời của quốc gia. 5 cột trụ dựa trên niềm tin vào một Thiên Chúa, trên sự công bình và văn minh nhân loại, sự đoàn kết của Indonesia, sự dân chủ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan, và sự công bằng xã hội.

Tổng giáo phận đã đưa ra 5 ý chỉ cầu nguyện để hướng dẫn các tín hữu trong việc đọc kinh Mân côi: cầu cho các anh hùng của quốc gia, cầu cho việc gìn giữ thiên nhiên và đất đai tươi tốt, càu cho sự đoàn kết của dân tộc Indonesia, cầu cho sự khôn ngoan và hướng dẫn của các chính trị gia, cầu cho tất cả những nỗ lực tốt lành được thực hiện để hiện thực hóa thiện ích chung của xã hội.

Lòng yêu mến Đức Mẹ của người dân Indonesia rất mạnh mẽ. Trên khắp nước có nhiều hang đá Đức Mẹ Lộ đức, nơi mà hàng ngàn tín hữu đến cầu nguyện hàng năm, đặc biệt là vào tháng 5 và tháng 10. Tháng 8 vừa qua, tượng Đức Mẹ cao nhất thế giới đã được dựng lên ở miền Trung Java.

(Asia News 6/5/2016

Hồng Thủy OP