Phỏng vấn ĐHY Parolin về chuyến công du của ĐTC tại Cuba và Hoa Kỳ

Phỏng vấn ĐHY Parolin về chuyến công du của ĐTC tại Cuba và Hoa Kỳ

ĐHY Pietro Parolin 1

VATICAN: Vẫn liên quan tới chuyến công du Cuba và Hoa Ký, ngày 17-9 ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh,  đã dành cho đài truyền hình Vaticăng một cuộc phỏng vấn liên quan tới hai quốc gia này.

Ngài cho biết Tòa Thánh đã luôn luôn chống lại quyết định cấm vận của chính quyền Hoa Kỳ dối với Cuba, vì nó chỉ gây ra các khó khăn và đau khổ cho người dân Cuba. Trong các đại hội của Liên Hiệp Quốc Toà Thánh đã luôn luôn ủng hộ việc yêu cầu Hoa Kỳ thu hồi lệnh cấm vận Cuba. Giờ đây hy vọng việc bỏ cấm vận cũng đem lại tiến triển kinh tế và việc rộng mở lơn hơn cho sự tự do và các quyền con người và sự triển nở cho các khía cạnh nền tảng trong cuộc sống của người dân Cuba và các dân tộc.

Việc viếng thăm đền thánh Đức Bà Bác Ái Mỏ Đồng có tầm quan trọng lớn, vì lòng sùng kính của các dân tộc châu Mỹ Latinh đối với Đức Mẹ nói chúng, và đối với người dân Cuba nói riêng. Vì Đức Mẹ đã đồng hành với tín hữu Cuba trong mọi thăng trầm cuộc sống, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn gian khổ nhất. Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng đã trở thành biểu tượng của lịch sử dân nước Cuba.

Sự kiện ĐTC từ Cuba vào Hoa Kỳ nhắc nhớ cho toàn dân Mỹ biết họ cũng đã là những người di cư và Hoa Kỳ là một quốc gia của người di cư với một truyền thống dài của sự quảng đại, tiếp đón, liên đới huynh đệ và hội nhập. Đây là một nền tảng tốt giúp tìm ra các giải pháp cho hiện tượng di cư tỵ nạn trên thế giới hiện nay.

Lễ phong thánh cho chân phước Junipero Serra, một trong những vị sáng lập ra đất nước Hoa Kỳ, thừa sai và bổn mạng của ngưòi Mỹ nói tiếng Tây Bn Nha,  sẽ là dịp để ĐTC đề cập tới sứ mệnh rao truyền và làm chứng cho Tin Mừng và phần đóng góp quan trọng của các anh chị em gốc Mỹ Latinh cho quốc gia này.

Việc phát biểu trước Quốc Hội Mỹ sẽ là dịp ĐTC đề cập đến vấn đề môi sinh, bản chất siêu việt của con người, từ đó nảy sinh ra phẩm giá và các  quyền căn bản của con người, nhất là quyền sống và tự do tôn giáo. Và chắc chắn ĐTC sẽ kêu gọi thay đổi kiểu sống để là những người bảo vệ thiên nhiên,  chứ không phải là những người thống trị và tấn công thụ tạo.

Khi tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình DTC chắc chắn sẽ nêu bật vẻ đẹp và sứ mệnh cao quý của gia đình, cũng như các khó khăn và thách đố mà gia đình phải đương đầu trên thế giới hiện nay và mời gọi toàn Giáo Hội loan báo Tin Mừng của gia đình và trợ giúp các gia đình chu toàn nhiệm vụ quan trọng không thể thay thế được này (SD 17-9-2015)

Linh Tiến Khải – Vatican Radio

Comments are closed.