CÁC GIÁM MỤC ARGENTINA PHÊ BÌNH CÁC BỆNH XÁ PHÁ THAI LƯU ĐỘNG

CÁC GIÁM MỤC ARGENTINA PHÊ BÌNH CÁC BỆNH XÁ PHÁ THAI LƯU ĐỘNG

LA PLATA: Các Giám Mục vùng La Plata bên Argentina đã mạnh mẽ phê bình quyết định của Bộ trưởng Y tế gửi các bệnh xá phá thai lưu động tới những nơi các bác sĩ, vì lý do lương tâm, từ chối giúp phá thai.

Bộ Y tế Argentina đã loan báo việc thành lập một nhóm lưu động để giải quyết các tranh luận liên quan tới việc phá thai hợp pháp và một văn phòng cố vấn trợ giúp thuốc men cho các phụ nữ muốn phá thai cho tới tuần thứ 12.

Trong thông cáo phản đối Bộ Y tế các Giám Mục khẳng định rằng ”Phá thai là cố ý giết người và trực tiếp. Việc khước từ vì lý do lương tâm không thể bị coi như một chướng ngại, cũng như không thể cho rằng một hành động nhằm loại bỏ một sự sống là một trợ giúp y tế”.

Đức Cha Héctor Aguer, Tổng Giám Mục La Plata và các Giám Mục phụ tá Nicolas Baisi và Alberto Bochatey bầy tỏ ngac nhiên về sáng kiến phá thai này của chính quyền địa phương. Các vị đã nhắc lại các giáo huấn của Giáo Hội, và minh xác rằng ”Dù được làm trong bất cứ điều kiện nào, phá thai là một việc giết người đích thật; đó là việc hủy bỏ một con người trong giai đoạn đầu sự sống của nó, từ lúc thụ thai cho tới khi sinh ra”. Cuộc tranh luận nảy sinh sau khi người ta phố biến tin ”Phá thai dễ hơn tại Buenos Aires” (FIDES 7-8-2014).

Linh Tiến Khải – Vatican Radio