ĐỨC TGM Scicluna: ĐTC đau buồn vì công lý chậm chạp

ĐỨC TGM Scicluna: ĐTC đau buồn vì công lý chậm chạp

Trên đây là lời tuyên bố của Đức Cha Charles Scicluna, TGM giáo phận La Valetta, Malta và cũng là thẩm phán xử phúc thẩm những vụ kháng án tại Bộ giáo lý đức tin về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Ngài cũng đã được ĐTC gửi sang Chile hồi tháng 3 năm nay để điều tra về những vụ lạm dụng tại đây và đã giúp ĐTC thay đổi lập trường về vụ Đức Cha Juan Barros bị cáo là ém nhẹm những vụ lạm dụng của cha Karadigma.

 Đức TGM Scicluna cho biết như trên trong cuộc họp báo trưa ngày 8-10-2018 tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Ngài nói:

 Tìm kiếm sự thật – tôn trọng công lý dân sự

 ”Tìm kiếm sự thật là điều thiết yếu và cũng có một nền công lý dân sự cần phải tôn trọng, vì những câu trả lời cho các vụ lạm dụng ấy không phải chỉ ở trong nội bộ Giáo Hội, nhưng cũng là một tội ác về mặt dân sự, cần phải tôn trọng quyền tài phán dân sự và để những kẻ phạm lỗi phải chịu hậu quả do những hành động của họ”.

 ”Vì thế, công lý, sự thật và lòng thương xót là những lời nòng cốt trong vấn đề xử lý những vụ lạm dụng tính dục, trong vấn đề này Giáo Hội tái quyết tâm chống lại các tội ác ấy.”

 Đừng chờ đợi giải pháp chống lạm dụng từ Thượng HĐGM

 Tuy nhiên, trong cuộc họp báo, Đức TGM Scicluna nói rằng ”các tín hữu đừng mong đợi nơi Thượng HĐGM về giới trẻ hiện nay những câu trả lời cho cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục, trái lại cần đợi khóa họp của ĐTC vào tháng 2 năm tới, từ ngày 21 đến 24-2 năm 2019, với các vị Chủ tịch HĐGM trên thế giới để có câu trả lời đầy đủ cho vấn đề này.”

 Đức TGM cũng kêu gọi những người không tín nhiệm nơi cách đối phó của ĐTC Phanxicô về những vụ lạm dụng hãy để cho Ngài có thời gian. (Oss.Rom. Cath.uk 8-10-2018)

 Theo Đức TGM Scicluna, một điều rất quan trọng trong những ngày đầu của Thượng HĐGM hiện nay là lời ”xin lỗi dài” do Đức Cha Anthony Fisher, TGM giáo phận Sydney bên Úc trình bày về vấn đề lạm dụng tính dục và những lỗi lầm khác của Giáo Hội.

 Thượng HĐGM đào sâu vấn đề lạm dụng

 Đức TGM Scicluna cho biết do sự kiện ấy, tất cả các nhóm nhỏ đã đào sâu vấn đề lạm dụng tính dục, vì theo ngài hy vọng đề tài này sẽ được một chỗ đứng quan trọng trong Văn kiện chung kết, so với tài liệu làm việc, vì văn kiện này chỉ nói về vấn đề lạm dụng trong một đoạn, đoạn số 66. (Oss.Rom. Cath.uk 8-10-2018).

Giuse Trần Đức Anh OP

Comments are closed.