Đức Thánh Cha tái lên án sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân

Đức Thánh Cha tái lên án sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân

VATICAN. ĐTC tái lên án việc sở hữu và sử dụng võ khí hạt nhân cũng như việc dành bao nhiêu tài nguyên vào võ khí này thay vì vào việc phát triển nhân bản toàn diện.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 10-11-2017, dành cho 350 nhân vật quốc tế tham dự Diễn đàn quốc tế về giải trừ võ khí hạt nhân tiến hành tại Vatican do Bộ Phục vụ Phát triển nhân bản toàn diện tổ chức trong hai ngày 10 đến 11-11-2017 về chủ đề ”Viễn tượng một thế giới không còn võ khí hạt nhân và giải giáp toàn diện”. Trong số các tham dự viên có 11 người đã được giải Nobel Hòa Bình.

ĐTC nói đến sự kiện ”cái vòng chạy đua võ trang đang tiến hành không ngừng và và những phí tổn tân trang và phát triển các võ khí, không phải chỉ võ khí hạt nhân mà thôi, là khoản chi lớn đối với các nước, đến độ phải đặt xuống hàng thứ yếu những ưu tiên thực sự của nhân loại đang đau khổ: những ưu tiên đó là chiến đấu chống nghèo đói, thăng tiến hòa bình, thực hiện các dự án giáo dục, bảo vệ môi trường và y tế, phát triển các quyền con người”.

Đề cập đến các võ khí hạt nhân, ĐTC nói: ”Cần phải quyết liệt lên án sự đe dọa sử dụng các loại võ khí này, cũng như chính việc sở hữu chúng, vì sự hiện hữu của các võ khí hạt nhân phục vụ cho chủ trương gây sợ hãi không những liên hệ tới các phe lâm chiến, nhưng cho toàn thể nhân loại nữa.. Những tương quan quốc tế không thể bị thống trị do sức mạnh quân sự, những dọa nạt nhau, phô trương khó võ khí chiến tranh. Đặc biệt các võ khí tàn sát tập thể, nhất là võ khí nguyên tự, chỉ tạo ra một cảm thức an ninh lừa đảo, và không thể trở thành nền tảng cuộc sống chung giữa các thành phần trong gia đình nhân loại”. (Rei 10-11-2017)

G. Trần Đức Anh OP

Comments are closed.