Đức Thánh Cha tiếp Thủ Lãnh Giáo Hội Tin Lành Ecosse

Đức Thánh Cha tiếp Thủ Lãnh Giáo Hội Tin Lành Ecosse

VATICAN. Sáng 26-10-2017, ĐTC đã tiếp Mục Sư Derek Browning, Thủ lãnh Giáo Hội Tin Lành Ecosse, cùng với phái đoàn, và ngài kêu gọi tiếp tục con đường tìm về hiệp nhất hữu hình.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nhắc đến năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, việc kỷ niệm này đã giúp các tín hữu Kitô thuộc hai khối Giáo Hội xác tín hơn mình là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô, và không còn coi nhau như những người xa lạ hay người cạnh tranh. ĐTC nói:

”Quá khứ tự nó là điều không thể thay đổi được, nhưng một điều cũng rất đúng, đó là ngày nay chúng ta hiểu nhau đi từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta: trước hết chúng ta là con cái của Chúa, tái sinh trong Đức Kitô, trong cùng một phép rửa, vì thế chúng ta là anh chị em với nhau. Trong thời gian dài, chúng ta đã quan sát nhau từ xa với một cái nhìn quá phàm nhân, đầy nghi kỵ, chú ý đến những khác biệt và sai lầm, và tâm hồn thường than trách về những điều thiệt hại phải chịu”.

”Trong tinh thần Tin Mừng, giờ đây chúng ta hãy tiếp tục tiến bước trên con đường bác ái khiêm tốn, đưa tới sự vượt thắng những chia rẽ, và chữa lành những vết thương. Chúng ta đã đi vào một cuộc đối thoại hiệp thông, cuộc đối thoại dùng ngôn ngữ riêng của những người thuộc về Thiên Chúa và là điều kiện không thể từ khước để loan báo Tin Mừng. Làm sao chúng ta có thể loan báo Thiên Chúa Tình Thương nếu chúng ta không yêu thương nhau?”

Giáo Hội Ecosse là Giáo Hội quốc gia của nước Ecosse (Scotland) và đây là một Giáo Hội Tin Lành trưởng lão do Mục Sư John Knox thành lập năm 1560 và hiện có 1 triệu 700 ngàn tín hữu thuộc 1,427 giáo xứ (Rei 26-10-2017)

G. Trần Đức Anh OP 

Comments are closed.