Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 24 cử hành tại Nazareth

Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 24 cử hành tại Nazareth

Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 24 cử hành tại Nazareth

NAZARETH. Chiều ngày, 11-2-2016, Đức TGM Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế, đã chủ sự thánh lễ trọng thể trong tư cách là Đặc Sứ của ĐTC, tại Vương cung thánh đường truyền tin ở Nazareth. nhân ngày Thế Giới các bệnh nhân lần thứ 24.

Đồng tế với Đức TGM có Đức Thượng Phụ Fouad Twal, các GM và linh mục ở Thánh Địa, trước sự hiện diện của đông đảo các tín hữu, đại diện các Giáo Hội Kitô khác, chính quyền dân sự, và đặc biệt là nhiều anh chị em bệnh nhân.

Trong bài giảng, Đức TGM Zimowski đã quảng diễn chủ đề của Ngày Thế Giới các bệnh nhân năm nay, theo Sứ điệp của ĐTC, đó là: ”Tín thác nơi Chúa Giêsu từ bi như Mẹ Maria. ”Bất cứ điều gì Ngài bảo các anh, các anh hãy làm” (Gv 2,5).

Đức TGM Zimowski nói: Với chủ đề này, ĐTC mời gọi các tín hữu trong Ngày Thế giới các bệnh nhân này, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn sẵn sàng phục vụ những người túng thiếu, cụ thể là các anh chị em bệnh nhân. Cả chúng ta, những người lành mạnh hay yếu đau, chúng ta cũng có thể dâng những lao nhọc và đau khổ như nước đổ đầy các chum trong tiệc cưới Canada, để được biến thành rượu ngon. Với sự trợ giúp kín đáo cho người đau khổ, như người bệnh tật, chúng ta mang trên vai mình thập giá hằng ngày và bước theo Thầy (Xc Lc 9,23), cho dù sự gặp gỡ với đau khổ sẽ luôn luôn là một mầu nhiệm, Chúa Giêsu giúp chúng ta khám phá ra ý nghĩa của khổ đau” (Sứ điệp ĐTC, 15-9-2015)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican Radio

Comments are closed.