Đức Thánh Cha gặp các linh mục Roma

Đức Thánh Cha gặp các linh mục Roma

Đức Thánh Cha gặp các linh mục Roma

ROMA. Sáng thứ năm, 11-2, ĐTC Phanxicô đã đến cầu nguyện tại Đền Thờ Đức Bà Cả, xin Đức Mẹ phù hộ trước khi lên đường viếng thăm mục vụ tại Cuba và Mexico từ ngày 12 đến hết ngày 17-2-2016.

Đã hơn 20 lần ĐTC đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma (Salus Populi Romani), tại Đền Thờ Đức Bà Cả, nhất là trước và sau khi viếng thăm tại nước ngoài.

Sau khi cầu nguyện, ngài đến Đền thờ Thánh Gioan Laterano để gặp các linh mục giáo phận Roma đang tỉnh tâm mùa chay tại đây và đã giải tội cho một vài linh mục.

ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Roma, giải thích rằng cuộc gặp gỡ tĩnh tâm của hàng giáo sĩ Roma có tính chất ”thống hối”, để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa Cha và để có thể trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót tại các cộng đoàn liên hệ được ủy cho các linh mục coi sóc. Hướng dẫn cuộc gặp gỡ tĩnh tâm là Đức Ông Angelo De Donatis, đặc trách việc thường huấn cho hàng giáo sĩ Roma.

Trong dịp gặp gỡ và tĩnh tâm này, các linh mục đã tự đóng góp để hỗ trợ Caritas Roma.

Sau cùng, ĐHY Vallini cho biết ĐTC đã tặng các linh mục giáo phận Roma cuốn sách phỏng vấn ngài, ”Tên của Thiên Chúa là lòng thương xót”.

Giáo phận Roma có có 2 triệu 366 ngàn tín hữu Công Giáo thuộc 334 giáo xứ, với 1,574 linh mục triều và 3,260 linh mục dòng, 22.775 nữ tu (SD 11-2-2016)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican Radio