THIÊN CHÚA THẤU SUỐT NHỮNG GÌ KÍN ĐÁO (CHÚA NHẬT XXXII/B)

THIÊN CHÚA THẤU SUỐT NHỮNG GÌ KÍN ĐÁO (CHÚA NHẬT XXXII/B)

LỜI CHÚA: Máccô 12,38-44

Khi ấy, Đức Chúa GIÊSU phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: ”Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà góa: Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”.. Đức Chúa GIÊSU ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà góa nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: ”Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.

SUY NIỆM

Giáo huấn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhấn mạnh đến nhân đức Khiêm Nhường và sự kiện Các Việc Lành Phúc Đức – dầu vô cùng nhỏ bé và ẩn kín đến đâu đi nữa – nếu được thực hiện với tấm lòng ngay chính chân thành thì đều cao trọng trước mặt THIÊN CHÚA là CHA, Đấng thấu suốt mọi sự.

Trong quan hệ xã hội và mối giao tế thường ngày, ai ai cũng quý mến người nhũn nhặn khiêm tốn. Người khiêm tốn kính trọng và nhường bước cho tha nhân. Người khiêm tốn yêu thương và mau mắn giúp đỡ mọi người, không phân biệt giai cấp sang hèn. Người khiêm tốn nhìn tha nhân với cặp mắt khoan hòa quảng đại, không kết án cũng không thành kiến. Khiêm tốn là kết quả của một nền giáo dục nhân bản luôn luôn biết quên mình, từ bỏ chính mình. Khiêm tốn là nhân đức vô cùng cao quý giúp con người thực hiện không biết bao nhiêu hành động và cử chỉ anh hùng. Anh hùng ở đây không phải là những hành động vĩ đại diễn ra nơi đám đông và được mọi người ngưỡng mộ hoan hô. Anh hùng như thế tự nó đã được lãnh phần thưởng rồi. Trong khi có những cử chỉ vô cùng nhỏ bé diễn tả nơi âm thầm kín ẩn vẫn được xem là anh hùng, bởi vì, những cử chỉ này đòi hỏi tâm tình khiêm tốn. Người khiêm tốn làm việc lành phúc đức chỉ vì lý do là để mưu ích cho tha nhân. Còn hơn thế nữa, vì đó là các việc đạo đức rất đẹp lòng THIÊN CHÚA. Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA trông thấy và chúc lành.

Đi vào bình diện thiêng liêng, người khiêm tốn chấp nhận tất cả và luôn luôn tuân giữ các giới răn của THIÊN CHÚA. Mẫu gương khiêm tốn tuyệt vời trổi vượt trên mọi loài thọ sinh là Đức MARIA, Mẹ THIÊN CHÚA. Trong bài ca Magnificat Đức Mẹ nói: ”Linh Hồn con ngợi khen THIÊN CHÚA, thần trí con hớn hở vui mừng vì THIÊN CHÚA, Đấng cứu độ con. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen con diễm phúc .. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế. Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.

Chính Đức Chúa GIÊSU xác nhận: ”Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mátthêu 23,12). Cũng chính Ngài mời gọi: ”Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Các con hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm tốn. Tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng” (Mátthêu 11,28-30).

Đức Chúa GIÊSU nhắn nhủ thêm: ”Khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc các con bố thí được kín đáo. Và CHA các con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho các con .. Khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng CHA các con, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và CHA các con, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho các con” (Mátthêu 6,3-4+7).

Như thế, lòng khiêm tốn đi đôi với sự kín đáo. Bí thuật con đường nên thánh hệ tại việc quên mình từ sáng đến tối, luôn sống hy sinh, gạt bỏ cái tôi qua một bên và tự để cho THIÊN CHÚA nhào nắn. Nhận lãnh các ơn do lòng nhân hậu THIÊN CHÚA ban với lòng khiêm tốn sâu xa, vì biết rõ mình bất xứng. Người khiêm tốn luôn sống dưới sự hiện diện của THIÊN CHÚA và làm tất cả mọi sự dưới cái nhìn của THIÊN CHÚA. Người khiêm tốn chỉ xin Chúa làm chứng nhân cho những cố gắng của mình và là phần thưởng duy nhất cho mình. Còn lại tất cả đều không đáng kể. Tóm lại, sự thánh thiện đích thực là mong muốn thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chỉ sống chỉ thở vì Người và chỉ tìm kiếm vinh quang THIÊN CHÚA mà thôi. Thánh Phaolô tông đồ khuyên nhủ: ”Hãy coi chừng: đừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người. Anh chị em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh chị em hãy làm như vậy, đó là điều THIÊN CHÚA muốn, trong Đức KITÔ GIÊSU” (1Thêxalônica 5,15-18).

Lạy Đức Chúa GIÊSU hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Xin Chúa uốn lòng chúng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Chúa.

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
 

 

Comments are closed.