Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Capodarco

Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đồng Capodarco

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến 2,600 thành viên cộng đồng Capodarco sáng ngày 25-2-2017, ĐTC khích lệ cộng đồng này trong việc đón nhận và hội nhập những người khuyết tật hoặc gặp các khó khăn khác nhau.

Cộng đồng này do Cha Franco Monterubbianese sáng lập cách đây 50 năm sau khi hành hương tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức và Loreto, và hiện nay có 14 chi nhánh tại các miền ở Italia. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Cha Vinicio Albanesi, đương kim chủ tịch của Cộng đồng Capodarco.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhận xét rằng chất lượng cuộc sống trong xã hội phần lớn được đo lường theo khả năng xã hội ấy có bao gồm những người yếu thế và túng thiếu trong niềm tôn trọng nhân phẩm của họ hay không.. Cả những người khuyết tật và yếu đuối về thể lý, tâm lý hoặc luân lý cũng phải được tham gia vào đời sống xã hội và được giúp đỡ để thực thi các tiềm năng của mình trong các chiều kích khác nhau”.

Từ tiền đề trên đây, ĐTC ca ngợi hoạt động từ 5 chục năm qua của cộng đồng Capodarco , quan tâm tới cuộc sống và lắng nghe những người có khả năng bị giới hạn. Ngài nói: ”Phương pháp tiếp cận của anh chị em đối với những người yếu thế vượt lên trên thái độ duy đạo đức hoặc duy trợ giúp, để tạo điều kiện cho những người gặp khó khăn giữ vai chính trong cộng đoàn, không khép kín vào mình, nhưng cởi mở đối với xã hội.

ĐTC cũng khẳng định rằng: ”Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục con đường này, đề cao hoạt động của chính những người khuyết tật. Đứng trước các vấn đề kinh tế và những hậu quả tiêu cực của sự hoàn cầu hóa, cộng đồng của anh chị em tìm cách giúp đỡ những người bị thử thách không cảm thấy mình bị loại trừ, hoặc bị gạt ra ngoài lề, trái lại bước đi hàng đầu, làm chứng về kinh nghiệm bản thân của họ. Vấn đề ở câu là thăng tiến phẩm giá và sự tôn trọng mỗi người, giúp những người cảm thấy bị thất bại trong cuộc sống cảm thấy được sự dịu dàng của Thiên Chúa là Cha yêu thương mỗi thụ tạo của Ngài” (SD 25-2-2017)

G. Trần Đức Anh OP

 

Comments are closed.