Các Giám Mục Australia quyết tâm bài trừ lạm dụng tính dục

Các Giám Mục Australia quyết tâm bài trừ lạm dụng tính dục

MELBOURNE. Các GM Australia quyết tâm bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành viên và không để xảy ra trong Giáo Hội những vụ như thế nữa.

Lập trường trên đây được Đức Cha Denis Hart, TGM Melbourne, Chủ tịch HĐGM Australia bày tỏ hôm 24-2-2017, sau 3 tuần lễ thẩm vấn của Ủy ban hoàng gia về những vụ lạm dụng tính dục.

Ủy ban này đã điều tra trong vòng 4 năm qua và xác nhận rằng trong 30 năm trời, từ 1980 đến 2010, có khoảng 4,400 vụ xảy ra trong cộng đồng Công Giáo ở Australia; khoảng 1.880 LM, tức là 7% các LM tại nước này, có liên lụy đến những vụ lạm dụng như thế. 70 vị lãnh đạo Giáo Hội đã điều trần trong 3 tuần lễ trước Ủy ban hoàng gia điều tra, và nói về những thiếu sót và sai lầm trong việc xử lý các vụ lạm dụng, đồng thời đề ra viễn tượng ngăn người những vụ đó trong tương lai. Trong số các vấn đề được phân tích, có các khía cạnh giáo luật, tòa giải tội, luật độc thân giáo sĩ, thái độ duy giáo sĩ, việc đào tạo linh mục, việc nâng đỡ về nghề nghiệp và sự giám sát.

Trong thông cáo, Đức TGM Denis Hart bày tỏ quyết tâm trên đây và khẳng định rằng Giáo Hội Công Giáo tại Australia sẽ tiếp tục nâng đỡ các nạn nhân bị lạm dụng. Trong khi chờ đợi phúc trình chung kết của Ủy ban hoàng gia, Giáo Hội bây giờ phải áp dụng các chính sách trong các cộng đoàn của mình để phòng ngừa.

Đức TGM cũng cám ơn các nạn nhân đã tỏ ra can đảm trình bày những gì đã phải chịu.

Theo dự kiến vào cuối năm nay, Chủ tịch Ủy ban hoàng gia điều tra là ông Peter McClellan, sẽ đệ trình chính phủ Australia những đề nghị và phúc trình chung kết về tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục (SD 25-2-2017)

G. Trần Đức Anh OP

 

Comments are closed.