Nhạc Minh Họa: Hè Về của Hùng Lân

Nghe Nhạc Hè Về:

Trời hồng hồng, sáng trong trong
Ngàn phượng ru nắng ngoài sông
Cành mềm mềm, gió ru êm
Lọc màu mây bích ngọc qua màu duyên
Đàn nhịp nhàng, hát vang vang
Nhạc hòa thơ đón hè sang
Hè về trong khóm trúc mềm đầu bờ
Hè về trong tiếng sáo diều dật dờ
Hè về gieo ánh tơ

 

Download bài Hè Về của Hùng Lân

Xem bài Hè Về của Hùng Lân