Bích Báo Của Lớp Sáu

Bích báo của các em lớp sáu mang không khí tươi vui rộn ràng ngày tết với nhiều hình ảnh minh hoạ.  Các hình ảnh đều do các em chụp trong dịp tham quan chợ xuân tại Quận Cam. 

IMG_2951

Comments are closed.