HÃY GIEO YÊU THƯƠNG

HÃY GIEO YÊU THƯƠNG

HÃY GIEO YÊU THƯƠNG VÀO NƠI OÁN THÙ.

Mặt đất tràn đầy thiên đàng,

Mọi lùm cây bừng sáng vì Thiên Chúa hiện diện,

Ai thấy Thiên Chúa thì mới cởi giầy ra,

Những người khác chỉ ngồi chung quanh hái quả mâm xôi.

                                                ( Elizabeth Barrett Browning)

Rose heart

Xin xem . . .HÃY GIEO YÊU THƯƠNG

Comments are closed.