Tình yêu và tình yêu

Tình yêu và tình yêu

Là con người ai cũng muốn yêu và khao khát được yêu. Yêu và được yêu là điều thiết yếu trong cuộc sống của con người. Giả như cuộc sống này không có tình yêu thì con người sẽ ra sao và thế giới này sẽ như thế nào? Giả như một ngày tình yêu vắng bóng thì tất cả những mối tương quan của con người sẽ đi về đâu? Bình thường như mọi ngày ‘một ngày như mọi ngày’ ư ? Không. Nếu một ngày tình yêu không còn nữa thì cuộc sống của con người sẽ trở nên cằn cỗi, và nhạt nhẽo lắm. Vắng bóng tình yêu, các mối tương quan giữa con người trở nên vô vị và mất hết ý nghĩa sống.

(Xin xem tiếp . . .Tình yêu và Tình Yêu )

Comments are closed.