Giáo hội sắp có thêm 28 chân phước

Hôm qua 11/12, Đức Thánh Cha đã tiếp Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong thánh và đã cho phép Bộ công bố các sặc lệnh liên quan đến 28 tân á thánh và 6 đấng đáng kính.

Sắc lệnh đầu tiên nhìn nhận phép lạ nhờ lời cầu bầu của Đấng Đáng kính nữ tu Maria Luigia Thánh Thể, người Ý, tục danh là Maria Velotti, sáng lập dòng Nữ tu Phan Sinh thờ lạy Thánh giá (1826-1886). Như thế sơ Maria Luigia sẽ được phong chân phước.

Tiếp đến là các sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo của 27 vị Tôi Tớ Chúa, bị giết vì sự thù ghét đức tin giữa các năm 1936 và 1937 trong thời kỳ nội chiến Tây Ban Nha: đó là Angelo Marina Álvarez và 19 bạn cùng dòng Giảng thuyết; Giovanni Aguilar Donis và 4 người bạn cùng dòng Giảng thuyết; Fruttuoso Pérez Márquez, giáo dân dòng Ba Đaminh; và  cuối cùng là Isabella Sánchez Romero, nữ đan sĩ dòng Đaminh. Các ngài sẽ được phong chân phước.

Bộ phong thánh cũng công bố một số sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của một số vị và như thế các ngài sẽ được tôn lên bậc đấng Đáng Kính Tôi Tớ Chúa (REI 12/12/2019)

Hồng Thủy

Comments are closed.