Mục vụ bác ái cần được thấm nhuần bởi việc chiêm niệm

Mục vụ bác ái cần được thấm nhuần bởi việc chiêm niệm

Mục vụ bác ái thời Giáo Hội khai sinh dậy cho chúng ta biết rằng không có lời cầu nguyện, thì hoạt động của chúng ta bị giản lược thành chủ trương duy hoạt động và chúng ta có nguy cơ bị ngộp thở trong các công việc thường ngày.

    (Xem tiếp . . .   Mục vụ bác ái cần được thấm nhuần bởi việc chiêm niệm)

Comments are closed.