Tòa Thánh lên án các tổ chức Công Giáo bất hợp pháp tại Trung Quốc

Tòa Thánh lên án các tổ chức Công Giáo bất hợp pháp tại Trung Quốc

Ủy ban Tòa Thánh về Giáo Hội tại Trung Quốc tái lên án Hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc và tập đoàn GM theo nhà nước, đồng thời kêu gọi các GM tại đây hãy có lập trường rõ ràng, trung thành với ĐTC.

(Xem tiếp . . .Tòa Thánh lên án các tổ chức Công Giáo bất hợp pháp tại Trung Quốc )

Comments are closed.