Bích Báo của Các Em Lớp 4

IMG_2947

Các em lớp bốn được Giải Sáng Tạo với một bích báo rất rực rỡ và bắt mắt.  Các hoa mai bằng lụa được đính lên thật đặc sắc và độc đáo.

Comments are closed.