LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP MẪU GIÁO

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 2-NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP MẪU GIÁO

1- Jessica Nguyễn ( Xuất Sắc)

2-Quốc Vũ Bùi ( Giỏi )

3- Karina An Nguyễn ( Khá )

4- Ái Vi Ngọc Lê ( Khá )

Comments are closed.