LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2017-2018/ LỚP BỐN

LỄ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ 1 – NIÊN KHÓA 2017-2018

LỚP BỐN

Danh Sách Học Sinh Nhận Giải Thưởng:

Ethan Hà (Xuất Sắc), Benjamin Đinh (Giỏi), Michael Nguyễn (Giỏi),

Elijah Dương (Giỏi).

Comments are closed.